Uitneembare voorzieningen

Dit kan gaan om een prothese voor de boven- en onderkaak of alleen boven of onder. Omdat een prothese intensief wordt gebruikt treedt er ook slijtage op, onder anderen doordat het kaakbot slinkt en verandering van het weefsel. Het is dan ook belangrijk om uw gebit jaarlijks of in ieder geval om het jaar door uw tandarts of ons te laten controleren op pasvorm en slijtage. Wanneer het nodig is, of uw wens, mag de volledige prothese in de meeste gevallen om de vijf jaar zonder aanvraag vernieuwd worden.

Informeert u zich hierover goed bij uw zorgverzekeraar er bestaan belangrijke onderlinge verschillen bij de diverse zorgaanbieders.

Dit is een prothese op implantaten (kunstwortels) die vast geklikt wordt en men zelf uit kan nemen. Veel mensen met een kunstgebit hebben langdurig klachten door een loszittende prothese, dat is zonde en niet nodig. U kunt hiervoor terecht bij de tandarts of bij onze klinisch prothesetechnicus, deze zal met u de klachten bespreken, mondonderzoek doen en uw prothese controleren.
Als blijkt dat de klachten niet met een “normale” prothese opgelost kunnen worden, volgt een verwijzing naar een implantoloog. Deze vult een medische vragenlijst met u in, maakt röntgenfoto’s en vervolgens wordt –indien van toepassing-de aanvraag voor implanteren ingediend bij de zorgverzekeraar. Zodra de goedkeuring verleend is kan er een afspraak gemaakt worden voor het plaatsen van de implantaten. Na genezing van minimaal twee maanden kan worden begonnen met het aanmeten en vervaardigen van uw klikgebit. De tussentijdse controles en nazorg worden uitvoerig met u besproken door de tandarts/implantoloog en de klinisch prothesetechnicus

Wat is een Implantoloog?

Dat kan een kaakchirurg zijn of een tandarts die zich gespecialiseerd heeft in het plaatsen van tandheelkundige implantaten.

Wat is een implantaat?

Dat is een soort van plug die in het kaakbot wordt geplaatst waarop verschillende bevestigingsmechanismen kunnen worden geschroefd. Op deze wijze kunt u uw prothese vast klikken in de mond.

Dit zijn protheses waarbij nog eigen tanden/kiezen in de mond aanwezig zijn, waarbij de tandarts de controle(s) uitvoert. Heeft u geen tandarts, of bent u al enige tijd niet op controle geweest, dan is het heel belangrijk dat u deze eerst laat uitvoeren voordat er een voorziening wordt gemaakt, dit om bijkomende kosten zo voorspelbaar mogelijk te maken. De tandarts, communiceert met u  over de kosten en het behandelplan, en zorgt eventueel voor een verwijzing naar onze  klinisch prothesetechnicus die de partiële prothese of frameprothese voor u vervaardigt..
Verder zijn er verschillende factoren die meespelen en die doorslaggevend zijn om voor een partiële prothese of frameprothese te kiezen, denk hierbij aan de levensduur van de overgebleven tanden en/of kiezen en de stevigheid hiervan. Ook het financiële gedeelte is erg belangrijk, omdat een frameprothese duurder is dan een partiële prothese voor een oplossing op korte termijn dan wel een tussentijdse oplossing. Tijdens een “gratis consult” zullen wij u graag alle informatie geven om een helder beeld te geven omtrent de mogelijkheden.

Dit is de eerste prothese na het trekken van de tanden en/of kiezen. U kunt hiervoor terecht bij de tandarts/kaakchirurg. Deze stelt vast of de tanden en/of kiezen getrokken kunnen worden (in fases of in één keer). Hierna kan worden begonnen met het aanmeten en vervaardigen van het (nood)kunstgebit naar uw wens(en).
Het kunstgebit is dus al klaar voordat de tanden en/of kiezen getrokken worden zo dat u niet zonder tanden (gebit) de deur uit hoeft. De verdere nazorg en behandeling en het plannen van afspraken wordt uitvoerig met u besproken.

Dit is het opvullen van uw prothese omdat de kaak slinkt en er ruimte tussen de prothese en tandvlees ontstaat door de dagelijkse kauwkrachten. Merkt u dat uw gebit (prothese) niet goed meer past, bel dan voor een afspraak. Tijdens een “vrijblijvend gratis consult” controleren wij de pasvorm van de prothese en informeren u over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. In samenspraak met uw tandarts nemen wij een afdruk en hebben daarna maximaal een halve dag nodig om de prothese weer passend te maken.

Het is vervelend en lastig als uw prothese gescheurd of gebroken is, of er is een tand of kies uit. U kunt bij ons terecht voor reparatie(s) die meestal dezelfde dag kunnen worden uitgevoerd.

Dit is een beschermplaatje over (op) de kauwvlakken van de eigen tanden en kiezen in de boven- of onderkaak. Hiermee kan slijtage door tanden klemmen of knarsen worden voorkomen c.q. beperkt maar helpt het ook om kaakgewrichts-klachten te verhelpen of te verminderen.
In opdracht van of op verwijzing  door uw tandarts maken wij desgewenst de afdrukken en/of alleen de uiteindelijke anti-knarsplaat.

Ook voor een mondbeschermer kunt bij ons terecht. Het is belangrijk om uw eigen tanden goed te beschermen, bijvoorbeeld bij het sporten. Zo is sinds enige jaren bij hockey het dragen van een goed passende mondbeschermer verplicht gesteld.

Vaste voorzieningen

Een kroon is een kunsttand/kunstkies op de eigen wortel, een brug bestaat uit meerdere tanden/kiezen aan elkaar op meerdere wortels. Dit wordt gedaan wanneer de eigen tanden en kiezen in goede staat verkeren.

Het financiële deel is hierbij een belangrijk aspect. Om een goed inzicht en oordeel te geven over de conditie van het eigen gebit heeft de tandarts een belangrijke rol, deze zal de uiteindelijke behandeling uitvoeren, de kronen/bruggen worden door ons geleverd. Wanneer een wortel niet gezond/stevig genoeg is voor een kroon/brug kan men ook kiezen voor een kroon/brug op implantaat/implantaten. Hierbij is een consult bij de tandarts/implantoloog nodig, die het implantaat/implantaten ook plaatst.

Het komt voor, dat alle tanden en kiezen, bijvoorbeeld door trauma verloren zijn gegaan en men geen prothese wenst. De klinisch prothesetechnicus kan dan samen met de tandarts/implantoloog een behandelplan opstellen voor het maken van een verschroefde brug op vier of zes implantaten, dit geeft meer comfort.

Om een esthetisch top resultaat te kunnen bereiken kan de tandarts u doorverwijzen om de tandkleur door de technieker te laten bepalen die uw uiteindelijke kroon of brug gaat maken. Dit wordt met verschillende kleurstaaltjes gedaan en in de meeste gevallen aangevuld met enkele mondfoto’s.

Voor kronen en bruggen in de esthetische zone, de fronttanden, kan het uit esthetisch oogpunt  noodzakelijk zijn om deze op kleur te brengen rechtstreeks bij de patiënt in de mond . Hiervoor kunt u door uw tandarts doorverwezen worden naar een van onze laboratoria. Deze handeling neemt vaak veel tijd in beslag en daarom worden hierover extra kosten in rekening gebracht. Informeer u goed van tevoren.

Een facing is een dun laagje tandkleurig vulmateriaal van composiet of een schildje van porselein. De tandarts plakt het vulmateriaal op de tand. Zo kan hij de vorm of de kleur van een tand veranderen. Ook kan hij spleetjes tussen tanden opvullen, afgebroken hoekjes repareren, gele of bruine tanden weer wit maken en scheve tanden maskeren.